Od wielu lat morąska biblioteka stara się w jak najlepszy sposób zapewnić lokalnej społeczności kompleksowy i szybki dostęp do informacji oraz zbiorów bibliotecznych. Dzięki możliwościom pozyskiwania środków z różnych źródeł zewnętrznych, staramy się jak najczęściej uczestniczyć w różnego rodzaju zadaniach, projektach i programach. Dzięki temu możemy wzbogacać własne zbiory, poszerzać sposoby dostępu do informacji oraz zwiększać kwalifikacje pracowników. Poniżej prezentujemy tylko część przedsięwzięć, w których braliśmy udział w ostatnich latach. Zapewniamy, że na tym nie koniec!

Logotyp Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zobacz więcej >>>

Logotyp Fundacji Orange

Pracownia Orange

Zobacz więcej >>>

Logotyp programu &quotOjczysty – Dodaj do ulubionych&quot

Program „Ojczysty – Dodaj do ulubionych”

Zobacz więcej >>>

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program „Generacja 6.0”

Zobacz więcej >>>

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt „Książki mają MOC”

Zobacz więcej >>>

Logotyp Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Projekt „Zrób to…z Biblioteką!”

Zobacz więcej >>>

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt „Morąg inspiruje – wczoraj, dziś, jutro”

Zobacz więcej >>>

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zobacz więcej >>>

Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”

Zobacz więcej >>>

Logotyp projektu Sieć na Kulturę

Projekt „Sieć na kulturę w podregionie elbląskim”

Zobacz więcej >>>

Projekt „Remont i zakup wyposażenia do MBP w Morągu”

Zobacz więcej >>>

Projekt „Kochaj, żyj, baw się, czytaj!”

Zobacz więcej >>>

Projekt „Mądrzy Cyfrowi”

Zobacz więcej >>>

Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek”

Zobacz więcej >>>

Projekt “Kodowanie w Bibliotece”

Zobacz więcej >>>

Projekt “Linie papilarne opowieści”

Zobacz więcej >>>

„Wędrowna Akademia Kultury” – Trochę kultury… z lektury!
bmk_logo
„Wędrowna Akademia Kultury” – Książka żyje… Naprawdę!
 
oddk_logo
 
Projekt “Otwarte Drzwi do Kultury”
 
“Tablety w Twojej bibliotece” 
 

 

“Strefa Innowacji w bibliotece”
Zobacz więcej >>>

 

 

“Internet bez granic” – Bezpłatne szkolenie posługiwania się komputerem i korzystania z usług internetowych
Zobacz więcej >>>

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.
Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych
Zobacz więcej >>>
Program “Orange dla Bibliotek”
 

 

Projekt “Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu”
Zobacz więcej >>>

 

 

Projekt “Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”

Zobacz więcej >>>

pobrane 

 

Projekt”Link do przyszłości. Zaprogramuj swoją karierę”

 

 

Projekt “Automatyzacja procesów bibliotecznych w MBP w Morągu”

Zobacz więcej >>>

Projekt “O finansach… w bibliotece”
 

 

Kampania “Cała Polska Czyta Dzieciom”

Zobacz więcej >>>

  

 

Projekt “Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu”

Zobacz więcej >>>

 

 

Projekt “Informacja dla obywateli  – cybernawigatorzy w bibliotekach”

Zobacz więcej >>>

 

 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Zobacz więcej >>>

“Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu
i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”
Zobacz więcej >>>
 

 

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

Zobacz więcej >>>

 

 

Projekt “Podaj dalej”

Zobacz więcej >>>

 

 

Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców

Zobacz więcej >>>

 

 

Projekt “Ale sztuka!” polega na zorganizowaniu w bibliotece czterech wydarzeń artystycznych.

Zobacz więcej >>>

 

 

Niesamowite opowieści o Morągu

Zobacz więcej >>>

 

 

Program Rozwoju Bibliotek

Zobacz więcej >>>

dkk1 

 

Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu

Zobacz więcej >>>

“Promocja Czytelnictwa” 

 

Zobacz więcej >>>

“Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” 

 

“Biblioteka bez barier – modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu”

Zobacz więcej >>>

 

 

“Kultura Informacja Sukces – Sieć PIAP w województwie warmińsko-mazurskim”

Zobacz więcej >>>

 

 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2008 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

Zobacz więcej >>>

 

 

“Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych”

Zobacz więcej >>>