“Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego
oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą”

W 2006 roku uczestniczyliśmy w Programie Operacyjnym “Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą”. Program ten ogłoszony został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie dotacji na realizację zadania “Biblioteka bez barier – modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu”. Napisany przez nas wniosek został pozytywnie zopiniowany. Dzięki przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środkom, dotacji z Urzędu Miejskiego w Morągu, środkom własnym oraz pomocy sponsorów, mogliśmy zrealizować następujące zadania:

  • ocieplenie budynku i wykonanie nowej elewacji,
  • wymianę wszystkich okien,
  • przebudowanie wejścia do biblioteki,
  • budowę podjazdu dla osób poruszających się na wózkach,
  • wymianę zaworów centralnego ogrzewania na termozawory.

Założone, podczas pisania wniosku, cele i zadania zostały zrealizowane. Dzięki temu poprawiły się warunki funkcjonowania biblioteki, ułatwiony został dostęp do usług kulturalnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także podniesiona została jakość zarządzania placówką.

Całkowita wartość zadania wyniosła: 226 321,43 zł.
“Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”