Projekt zamknięty i zastąpiony przez Otwarty System Archiwizacji!
Link do nowego programu…

Projekt zainicjowany przez Ośrodek KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Celem zadania jest eksplorowanie lokalnego dziedzictwa historycznego, do którego nie docierają centralne instytucje pamięci (archiwa państwowe), a które przechowywane są w prywatnych domach i zakładach pracy. W centrum poszukiwań są: fotografie, dokumenty, kroniki a także świadectwa świadków wydarzeń historycznych w postaci relacji ustnych opisujących wydarzenia z przeszłości.

Te zasoby i doświadczenia mogą być bezpowrotnie utracone jeżeli w porę nie zainicjuje się odpowiednich działań ratunkowych. Dlatego Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w zakresie wspólnego tworzenia Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej.

Zebrane, opracowane i zdigitalizowane zasoby udostępnione będą na miejscu w bibliotece i w Internecie morag.archiwa.org. Najcenniejsze materiały udostępnione będą za pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej Ośrodka KARTA przy wykorzystaniu programu dLibra.

 

Koordynator projektu: Marlena Stangrecka
tel. 89 757 43 76
e-mail: morag@archiwa.org