„Linie papilarne opowieści” to autorski projekt Mariusza Sieniewicza – uznanego w kraju olsztyńskiego pisarza i felietonisty. Laureat m.in. „Wawrzynu” – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur oraz II Konkursu Dramaturgicznego „Strefy kontaktu” nominowany był również do takich prestiżowych nagród jak Nike czy Paszport „Polityki”. Autor powieści i opowiadań, od lat z zaangażowaniem współtworzy życie kulturalne i literackie zarówno swojego rodzinnego miasta, jak i regionu.

Celem projektu jest odszukanie nieodkrytych talentów literackich i pobudzenie drzemiącego w nich potencjału twórczego przez organizację kursów kreatywnego pisania skierowanych do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Udział w kursie prowadzonym przez Mariusza Sieniewicza umożliwi jego uczestnikom nie tylko rozbudzenie wyobraźni pisarskiej i poznanie reguł sztuki opowiadania, lecz także podniesienie kwalifikacji językowych i literackich oraz nabycie praktycznych umiejętności dotyczących tworzenia tekstów. Zajęcia będą się składać z dwóch części: teoretyczno-wprowadzającej i praktyczno-ćwiczeniowej.

Projekt realizowany będzie w okresie sierpień–listopad 2017 r. we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie. Kursy odbędą się w pięciu bibliotekach województwa warmińsko-mazurskiego: Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie, Centrum Kultury i Turystyki. Dział Biblioteka Miejska w Mrągowie, Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Orzyszu oraz Bibliotece Publicznej w Rynie.

„Linie papilarne opowieści” dofinansowane zostały ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Partnerstwo dla książki 2017.