Otwarty System Archiwizacji to archiwum społeczne wspierane przez Centrum Archiwistyki Społecznej, powstałe z inicjatywy Fundacji Ośrodka KARTA, która prowadzi największe w Polsce archiwum społeczne. Centrum Archiwistyki Społecznej jest instytucją współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Ośrodka KARTA.

Archiwa społeczne to: wszelkie, bez względu na formę, materiały o istotnym znaczeniu dla określonej sfery aktywności ludzkiej, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane przez niepaństwowe jednostki organizacyjne lub osoby prywatne i pozostają poza strukturami archiwów państwowych i kościelnych.

Powodem, dla którego powstało Archiwum Społeczne w Morągu jest ratowanie materiałów skazanych na zniszczenie, zapomnienie, rozproszenie. 

Celem projektu jest:

  • gromadzenia zbiorów (twórcze wykorzystanie, aktywne upowszechnianie) – w interesie społecznym;
  • eksplorowanie lokalnego dziedzictwa historycznego, do którego nie docierają działające centralnie instytucje pamięci (archiwa państwowe), a które przechowywane są w prywatnych domach.

W centrum poszukiwań są: różnego rodzaju fotografiedokumenty, ale także świadectwa świadków wydarzeń historycznych (relacje ustne), opisujące wydarzenia z przeszłości (szczególnie lokalnej). Te zasoby i doświadczenia mogą być bezpowrotnie utracone jeżeli w porę nie zainicjuje się odpowiednich działań ratunkowych. To właśnie w bibliotece te działania ratunkowe są podejmowane.

Formy pozyskiwania:

  • Przekazanie oryginałów;
  • Wykonanie tylko kopii cyfrowej fotografii (zwrócenie oryginału właścicielowi);

Zebrane, opracowane i zdigitalizowane zasoby udostępniane są na miejscu w bibliotece, ale także w Internecie https://zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_2026.

Zebrane w ramach funkcjonowania archiwum społecznego materiały wykorzystywać można w najrozmaitszy sposób: mogą one stanowić podstawę dalszych badań historycznych i projektów edukacyjnych, zainteresować media lokalne lub stać się treścią wystawy, czy broszury promującej historię regionu.

Jeśli chcesz z nami tworzyć historię i zachować ją dla potomnych, możesz zostać naszym wolontariuszem lub jeśli masz w domu zdjęcia, które chcesz ocalić od zapomnienia – zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu w godzinach otwarcia Wypożyczalni dla Dorosłych.

Koordynator : Marlena Stangrecka
Telefon: (89)757-11-04
Email: wypozyczalnia.morag@wbp.olsztyn.pl

Zapraszamy do przeglądania naszego archiwum https://zbioryspoleczne.pl/archiwa/PL_2026!