wifi

W bibliotece w Morągu i w wybranych filiach bibliotecznych uruchomiono bezprzewodowy punkt dostępu do Internetu. Każdy czytelnik wyposażony w odpowiednio skonfigurowanego laptopa, tableta czy smartfona uzyska bezpłatny dostęp do tej usługi.

Z bezprzewodowego łącza można korzystać w całym budynku MBP. Każdy zainteresowany musi być zorientowany w działaniu usługi. Pracownicy Biblioteki nie świadczą pomocy przy jej konfiguracji.

PARAMETRY POŁĄCZENIA:
– SSID:  Biblioteka
– połączenie nieszyfrowane
– numer IP przypisywany automatycznie przez serwer DHCP