Celem projektu “Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach projektu młodzież z morąskich szkół ponadpodstawowych wzięła udział w spotkaniu z młodym profesjonalistą Mikołajem Komór, koordynatorem i coach-em projektów UE, specjalistą ds. wizerunku, który przeprowadził warsztaty na temat zawodów przyszłości. W projekcie wzięło udział 63 uczniów.

Termin realizacji: 10.01.2014 r.