Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies na stronie bibliotekamorag.pl oraz zasadach przetwarzania danych przy korespondencji elektronicznej.
Administratorem serwisu i danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 16, 14-300  Morąg.
Jeśli chcesz się skontaktować w sprawie poniższej polityki prywatności to napisz na adres e-mail: iod@bibliotekamorag.pl.

Definicje

1. Administrator – Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 16, 14-300  Morąg.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.bibliotekamorag.pl i bmorag.linuxpl.eu.

4. Korespondencja elektroniczna – oznacza usługę przesyłania informacji za pomocą Internetu między Użytkownikiem i Administratorem identyfikowanych poprzez adres e-mail.

5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

6. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu.

 

I. Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi korzystając z formularza kontaktowego lub poprzez kierowanie korespondencji elektronicznej do Administratora na wskazane w Serwisie adresy e-mail. Dane te przekazuje zawsze dobrowolnie, są one jednak konieczne, aby zrealizować konkretny cel – umożliwić kontakt z Administratorem jeśli Użytkownik tego potrzebuje.

2. Administratorem danych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 16, 14-300  Morąg.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres iod@bibliotekamorag.pl.

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dostęp do danych jest chroniony unikalnym hasłem i loginem. Tylko upoważnieni pracownicy Administratora posiadają konta w Serwisie i mają dostęp do tych danych.

5. Użytkownik ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Prawa te może realizować kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: iod@bibliotekamorag.pl.

II. Powierzenie przetwarzania danych

Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą privacy by default (minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania) i przekazywane jedynie do:

 • cyber_Folks S.A., z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 oraz jego podwykonawcy Hetzner Online GmbH z siedzibą Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, w Niemczech – w celu przechowywania ich na serwerze oraz realizacji usługi Korespondencja elektroniczna. Podmioty te gwarantują poufność danych zapisywanych w ich bazach. Sposób ich zabezpieczenia został opisany w pliku: https://www.hetzner.com/pdf/en/Sicherheit_en.pdf.
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, siedzibą w Olsztynie, ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn, REGON 510906881, NIP 739-05-05-064 – w celu realizacji usługi Korespondencja elektroniczna.
 • Google (wykorzystane narzędzie to Google Analytics)- w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe i przechowywane prze 26 miesięcy, a następnie usuwane z serwerów firmy Google. Czas ten jest liczony od ostatniej interakcji użytkownika z Serwisem, przy każdej interakcji jest naliczany od początku. Możesz przeczytać o tym, jak Google zabezpiecza te dane: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
 • Google (wykorzystywane narzędzie to You Tube) – w celu prezentowania filmów relacjonujących organizowane imprezy i innych materiałów wideo. Z racji osadzenia filmów z You Tube, w czasie ich oglądania Google zbiera dane do Twojego konta Google (jeśli takie posiadasz) i wykorzystuje je do sugerowania innych filmów, które mogłyby Cię zainteresować i wykorzystuje te informacje w innych narzędziach Google. Wyświetla w trakcie oglądania tych filmów również reklamy, które są personalizowane. Masz możliwość w pełni decydować o tym, czy takie dane mogą być zbierane i wykorzystywane przez Google, korzystając z ustawień na Twoim koncie Google. Strona bibliotekamorag.pl wykorzystuje jedynie technologię firmy Google w zakresie wyświetlania filmów i ich udostępniania. Nie ma wpływu na ustawienia Twojego konta Google, dlatego Ty jesteś osobą, która może decydować o wykorzystaniu Twoich danych w ramach usług i narzędzi Google.

Dane nie są sprzedawane i udostępniane żadnym innym podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem są wymienione powyżej podmioty, które świadczą usługi umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

a. dopasowania do potrzeb Użytkownika oraz ułatwiania korzystania z Serwisu, w tym:

 • zbierania i analizowania danych o Urządzeniu Użytkownika w celu poprawiania działania Serwisu i ułatwiania korzystania z niego,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego Urządzenia (inny wygląd dla ekranu monitora, inny dla urządzenia mobilnego),
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści i ukierunkowania działalności Administratora pod zainteresowania Użytkowników,

b. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

 • Google reCAPTCHA [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

 • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

d. zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • Instagram.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne: