Projekt „Zrób to…z Biblioteką!”

Logotyp Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Logotypy: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Dofinansowano ze środków MKiDN w ramach realizacji NPRCz2.0 na lata 2021-2025, Narodowe Centrum KulturyZadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

Strategicznym celem programu jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze.

W programie:

  • szkolenia dla bibliotekarzy i partnerów biblioteki,
  • konkursy na inicjatywy oddolne,
  • spektakle teatralne,
  • warsztaty animacyjne dla dzieci i młodzieży,
  • gra mobilna,
  • imprezy plenerowe,
  • projekty fotograficzne,
  • diagnozy.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w wysokości 110 000,00 zł, całkowity koszt zadania wynosi 123 000,00 zł.

Termin realizacji: 28.03.2022 r. – 15.11.2023 r.