Logotyp projektu Sieć na Kulturę

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników instytucji kultury, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego MBP w Morągu poprzez pozyskanie sprzętu komputerowego, który przyczyni się  do wzrostu aktywności cyfrowej społeczności lokalnej.

Program zadania obejmował cykl specjalistycznych szkoleń dla kadry bibliotecznej przygotowujący do przeprowadzenia 30 godzinnych warsztatów dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Bezpieczne zachowania w sieci”.

Koordynator projektu: Roksana Anastazja Czarnecka.

Termin realizacji: 2020 r. – 2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”) Operator programu w podregionie elbląskim – Fundacja  Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Flaga Rzeczypospolitej Polski oraz logotypy: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa, Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju