Projekt „Remont i zakup wyposażenia do MBP w Morągu”

Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Kwota dofinansowania: 704 754 zł.

Opis programu – zadanie obejmuje następujący zakres:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej,
  • remont piwnic,
  • remont holu,
  • remont elewacji,
  • remont instalacji elektrycznej,
  • zakup sprzętu elektronicznego,
  • zakup wyposażenia meblowego,
  • remont podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów.

 

Termin realizacji 02.01.2018 r. – 30.06.2019 r.