Zadanie realizowane jest w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2019: „Partnerstwo dla książki”. Strategicznym celem programu jest wzmocnienie funkcji bibliotek jako ośrodków animujących kulturę i aktywizujących społeczność lokalną.

W programie:

  • grywalizacja,
  • akcja Książka Go!,
  • spotkania autorskie,
  • spektakl teatralny dla dzieci,
  • warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
  • tworzenie mikrobibliotek,
  • wystawa fotograficzna.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 11474,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 15997,00

Termin realizacji: 20.03.2019 r – 31.12.2019 r.