portret Dziubińska Elżbieta
Elżbieta Dziubińska
dyrektor
kobieta brak foto
Alicja Ritchie
księgowa
portret Chłopik Anna
Anna Chłopik
pracownik administracji
portret Erwin Agnieszka
Agnieszka Erwin
kierownik Wypożyczalni dla Dorosłych
portret Stangrecka Marlena
Marlena Stangrecka
pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych
kobieta brak foto
Ewa Kośnik-Dąbkowska
kierownik Oddziału dla Dzieci
portret Madej Iwona
Iwona Madej
pracownik Oddziału dla Dzieci
kobieta brak foto
Roksana Czarnecka
pracownik Oddziału dla Dzieci
portret Kalinowska Paulina
Paulina Kalinowska
kierownik Czytelni dla Dorosłych
portret Szlasa Karolina
Karolina Szlasa
pracownik Czytelni dla Dorosłych
portret Oziębło Milena
Milena Oziębło
pracownik Czytelni dla Dorosłych
portret Milewska Agnieszka
Agnieszka Milewska
pracownik Czytelni dla Dorosłych
portret Mosak Aleksandra
Aleksandra Mosak
kierownik DGiOZ
portret Czekajska Barbara
Barbara Czekajska
pracownik DGiOZ
portret Bochno Emilian
Emilian Bochno
informatyk / inspektor ochrony danych
kobieta brak foto
Joanna Heymann
pracownik filii w Bogaczewie i w Jurkach
portret Ged Helena
Helena Ged
pracownik filii w Żabim Rogu
portret Schukat Agnieszka
Agnieszka Schukat
pracownik filii w Słoneczniku
kobieta brak foto
Urszula Zieske
pracownik obsługi
kobieta brak foto
Danuta Stolarska
pracownik obsługi