Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu

Pierwszą placówką biblioteczną w powiecie Morąg była Biblioteka Powiatowa utworzona 16 grudnia 1946 roku. Kierowała nią pani Wanda Hebda. Władze Morąga przeznaczyły na bibliotekę dwuizbowy lokal przy ulicy 1 Maja nr 19. Pomieszczenie nie miało okien ani podłogi. Dzięki działaniom i entuzjazmowi Wandy Hebdy zdewastowane pomieszczenie stało się biblioteką. Początki były trudne, tylko 341 książek stanęło na jednym regale. Dobrym sposobem na powiększenie zbiorów bibliotecznych stała się zbiórka książek i pieniędzy w czasie “Świąt Oświaty”. I tak w 1946 roku zbiórka w powiecie przyniosła 22 książki oraz 44328 zł, a w roku następnym dzięki ofiarności mieszkańców księgozbiór zwiększył się do 1980 woluminów. W roku 1948 było już 2375 wol., w 1949 r. – 5757 wol., zaś w 1950 roku w całym powiecie księgozbiór liczył 15836 wol. Rosła tez liczba czytelników od 16 w 1946r., 296 w 1947 roku do 3077 w roku 1950. W roku 1949 powstały pierwsze biblioteki gminne, później zwane gromadzkimi i pierwsze punkty biblioteczne. 7 maja 1949 r. została otwarta Miejska Biblioteka Publiczna, która mieściła się przy ulicy Kościuszki. Jej kierownikiem była Jadwiga Mańko. Ponieważ MBP zajęła się wypożyczaniem książek dla mieszkańców Morąga, Powiatowa Biblioteka zmieniła kierunek swojej działalności stając się ośrodkiem instrukcyjno-metodycznym dla bibliotek gromadzkich, punktów bibliotecznych i bibliotek wiejskich. W latach 1950-1956 w zasadzie została zakończona organizacja bibliotek gromadzkich, jednak bibliotekę gromadzką w Morągu z siedzibą w Bogaczewie utworzono dopiero w 1965 r. Nastąpił wzrost punktów bibliotecznych, rosła liczba czytelników, rozszerzała się działalność bibliotek publicznych. W roku 1954 na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki nastąpiło połączenie Biblioteki Powiatowej z Biblioteką Miejską w jedną Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Morągu.


zespół pracowników biblioteki powiatu Morąg w grudniu 1955

Wiele pracy w rozwój czytelnictwa w powiecie morąskim włożyła długoletnia kierowniczka – Zofia Zymler, która była następczynią Wandy Hebdy od 1949 do 1961 roku. W tym okresie bardzo rozwinęła się sieć bibliotek publicznych i rozszerzyła się ich działalność. W 1957 roku zaszła konieczność zorganizowania w Morągu wypożyczalni wyłącznie dla dzieci, która z czasem przekształca się w Oddział dla dzieci. Od 1963 roku funkcję kierownika objęła pani Irena Andruszkiewicz, która kierowała placówką przez 16 lat.


Irena Andruszkiewicz Dyrektor Biblioteki od 1.09.1963

Biblioteki w powiecie morąskim należały do placówek przodujących w województwie. Szybki rozwój czytelnictwa i sieci bibliotecznej obrazują liczby. Np. w 1970 r. w powiecie było 14 bibliotek (w tym 2 w mieście), 4 filie biblioteczne, 129 punktów bibliotecznych. Księgozbiór wynosił ogółem 127764 wol.


czytelnicy oddziału dla dzieci (wrzesień 1974)
Po roku 1975 – w związku z reformą administracyjną biblioteki powiatowe zostały przemianowane na miejsko-gminne. Tak było też w Morągu. Dzięki zabiegom i staraniom kierownika biblioteki pani Ireny Andruszkiewicz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Morągu otrzymała nowy lokal, opuszczając budynek Morąskiego Domu Kultury.


Do grudnia 1978 biblioteka mieściła się w Morąskim Domu Kultury

Przełomowym okresem działalności biblioteki był rok 1978. Oddano wtedy do użytku nowoczesny i funkcjonalny budynek dla potrzeb M-GBP i nadano jej imię K.I. Gałczyńskiego. Odtąd zaistniały bardzo dobre warunki prowadzenia szerokiej i różnorodnej działalności kulturalno-oświatowej z dziećmi i dorosłymi. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna pełniła funkcję biblioteki rejonowej, nadzorowała działalność merytoryczną i oświatową oraz udzielała pomocy instruktażowej bibliotekom gminnym w Małdytach, Miłakowie i Zalewie.


Budowę budynku biblioteki zakończono jesienią 1978

Reforma administracyjna w 1990 r. spowodowała następne zmiany. Ustawa o samorządach z 8 marca 1990 r. podporządkowała biblioteki samorządom. Władze lokalne miasta i gminy przejęły opiekę nad bibliotekami publicznymi i ich finansowanie. Obecnie biblioteka publiczna w Morągu nosi nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu i sprawuje nadzór nad bibliotekami publicznymi na terenie miasta i gminy Morąg. Sieć biblioteczna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu to 5 filii bibliotecznych zlokalizowanych na terenie gminy.

Ostatnie lata to czas dużych zmian. Pod koniec lat 90-tych rozpoczęta została komputeryzacja biblioteki, która w tej chwili jest już bardzo zaawansowana. W ciągu najbliższych lat zostanie zakończona, a książki wypożyczane będą drogą elektroniczną. Oprócz ułatwień w postaci katalogów elektronicznych zmienił się także wygląd biblioteki. Dzięki pozyskaniu zewnętrznych środków możliwy był największy remont biblioteki od czasów jej powstania.

Plany na przyszłość…

Najbliższe lata to przede wszystkim czas dużych zmian w funkcjonowaniu biblioteki. Niezbędne są inwestycje w kolejne remonty, dokończenie komputeryzacji i wypożyczanie elektroniczne. Poza tym postaramy się sprostać oczekiwaniom Czytelników w zakresie możliwości wypożyczeń zbiorów multimedialnych takich jak muzyka i filmy, a także stworzyć przyjazną czytelnię prasy. Nie zaprzestaniemy dalszej współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju szeroko rozumianej kultury i twórczości lokalnych artystów.

Cały czas szukamy nowych pomysłów!