Na terenie Powiatu Ostródzkiego zostały uruchomione  następujące punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna:

 1. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, pokój 226,
 2. w Bibliotece Miejskiej w Morągu, ul. Ogrodowa 16,
 3. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, pokój 209.

Prawnicy udzielają nieodpłatnych porad prawnych  od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300 z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia 2020 roku osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej będą przyjmowane tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem 89-642-9803.

Zakres nieodpłatnej pomocy:

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach;
  • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym;
  • nieodpłatna mediacja (w pełnym wymiarze od 1.01.2020);
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Możliwość uzyskania informacji w zakresie:

  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji na stronie: www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-ostrodzki-2023/