Modernizacja realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania: 500 000 PLN.

 

Opis programu: Zadanie obejmuje następujący zakres robót

  • remont dachu,
  • remont łazienek i korytarzy,
  • remont i wyposażenie Gabinetu Instrukcyjno-Metodycznego,
  • wybudowanie windy dla osób niepełnosprawnych,
  • remont i wyposażenie Wypożyczalni dla Dorosłych,
  • remont i wyposażenie Oddziału dla Dzieci,
  • montaż solarów, klimatyzacji i instalacji odgromowej.

Termin realizacji 01.02.2012 – 28.02.2013