Projekt współfinasowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej; Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Samorządy terytorialne i biblioteki oraz inne instytucje publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedmiotem projektu są dwa komplementarne działania:

  1. stworzenie i/lub modernizacja 200 punktów publicznego dostępu do Internetu (PIAP – Public Internet Access Point) g łównie na obszarach wiejskich i w małych miastach do 20.000 mieszkańców,
  2. rozbudowa szerokopasmowej infrastruktury dostępowej w gminach objętych projektem przy wykorzystaniu już istniejących szkieletowych sieci szerokopasmowych.

W morąskiej bibliotece zadanie KISS polegało na zaopatrzeniu Oddziału Dla Dzieci w dwa nowoczesne stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Już od marca wszystkie osoby (w wieku do 15 lat) mogą całkowicie bezpłatnie skorzystać z komputerów i Internetu w Punkcie Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP).

Wartość otrzymanego sprzętu to: 7404,18 zł.