Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z godłem Polski

Zadanie realizowane jest w ramach programu rządowego Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek oraz prowadzenie działań animujących czytelnictwo.

W programie:

  • wystawy fotograficzne,
  • gra uliczna,
  • warsztaty dla dzieci i młodzieży,
  • wykłady,
  • konkursy,
  • debaty.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 12 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 20 392,00 zł.

Termin realizacji: 04.04.2022 r – 31.12.2022 r.

 

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z godłem Polski) i informacja "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego"