Projekt “Tablety w Twojej bibliotece” jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wyposażyła w tysiąc tabletów biblioteki, które zostały wyłonione w konkursie. Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu wygrała najwyższą liczbę tabletów jaką można było otrzymać, czyli 6 sztuk.

Celem Projektu “Tablety w Twojej bibliotece” jest dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi globalnymi trendami. FRSI udostępniła również bibliotekom pakiet edukacyjny: aplikacje wraz z instruktażem i scenariuszami zajęć, szkolenia online (webinaria) oraz kurs iTunesU dostępny na tablecie. Udział w projekcie “Tablety w Twojej bibliotece” oznacza wiele korzyści dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu i jej użytkowników.

Dzięki tabletom Biblioteka:
  • utworzyła dodatkowe punkty dostępu do Internetu w Czytelni dla Dorosłych dzięki 6 tabletom Apple iPad Air 16GB Wi-Fi,
  • rozszerzyła i uatrakcyjniła swoją ofertę,
  • w nowy sposób promuje czytelnictwo,
  • dzięki mobilności sprzętu będzie mogła rozwijać współpracę ze szkołami i innymi lokalnymi instytucjami,
  • ma szanse na pozyskanie nowych użytkowników, w tym młodzież.
Dzięki tabletom osoby przychodzące do bibliotek mogą:
  • korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu,
  • nabywać nowe umiejętności dzięki aplikacjom edukacyjnym,
  • tworzyć własne treści multimedialne i dzielić się nimi z innymi osobami,
  • rozwijać swoje zainteresowania,
  • kształcić zdolności manualne.
Koordynatorem projektu (Tablet Masterem) jest Joanna Farulewska.
Termin otrzymania sprzętu: marzec 2015 r.