Projekt “O finansach… w bibliotece – II edycja” jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. W realizacje projektu zaangażowała się również Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu.

Celem projektu jest zwiększenie u osób 50 +, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej jak również wzmocnienie zdolności bibliotekarzy z bibliotek publicznych, do zwiększania umiejętności korzystania z usług finansowych wśród osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i miejskich.

Podstawowym działaniem morąskiej biblioteki do zrealizowania niniejszego projektu będzie organizacja i przeprowadzenie kursu “O finansach… w bibliotece”, złożonego z pięciu, trzy-godzinnych spotkań dla osób 50 + – każde z nich jest poświęcone innym zagadnieniom związanym z bezpiecznym, świadomym korzystaniem z usług finansowych. Spotkania będą organizowane w okresie od kwietnia do czerwca 2013 r.

Zajęcia będą odbywały się w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla Bibliotek, dzięki temu, seniorzy będą mogli w pełni korzystać z kursu, poprzez darmowy dostęp do Internetu.

Spotkania poprowadzi koordynator projektu Joanna Farulewska wraz z współpracującą z biblioteką, panią Mariolą Kulas, która uczestniczyła w szkoleniu dotyczącym owego projektu. Będą one prowadzić zajęcia korzystając z przygotowanych scenariuszy kursu e-learningowego oraz materiałów pomocniczych. Dodatkowym wsparciem będą również pozyskani przez bibliotekę wolontariusze. W niektórych spotkaniach będzie uczestniczył opiekun regionalny lub trener-konsultant.

Zdjęcia ze szkoleń
Film podsumowujący