Celem programu jest edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i w jej filiach bibliotecznych, a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym w okresie 01.01.2015 – 31.07.2015 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu po raz kolejny wzięła udział w programie pozyskując dotację w wysokości 2 505,43 zł. W/w kwota została przeznaczona na opłatę abonamentu za dostęp do Internetu oraz na działania edukacyjne.

Termin realizacji projektu: styczeń 2015 – lipiec 2015.

Więcej o programie