Komisja Ekspertów Programu “Równać Szanse 2008” przyznała nam dotację na zrealizowanie zadania pt. “Zaczarowaną dorożką w świat mazurskiej przyrody”. Kwota dotacji to 5 900 zł, natomiast wartość całego projektu, w którym współpracować będziemy z Zespołem Szkół Licealnych w Morągu wynosi prawie 8000 zł.

Celem projektu “Zaczarowaną dorożką…” jest rozwój osobowości młodzieży oraz jej umiejętności społecznych przez twórcze działania artystyczne: zaprezentowanie na forum spektaklu muzyczno – poetyckiego opartego na twórczości K. I. Gałczyńskiego oraz zdobycie wiedzy na temat swojego regionu i swojej osobowości. Dzięki realizacji projektu młodzi rozwiną swoje zainteresowania, stanie się bardziej kreatywna i twórcza.

O postępach w realizacji projektu będziemy informować na bieżąco poprzez naszą stronę internetową oraz lokalne media.
Zobacz więcej >>>