Logo Dyskusyjny Klub Książki

W bibliotece odbywają się spotkania DKK, w którym uczestniczą m.in. słuchacze UTW w Morągu. Klub otwarty jest na wszystkich tych, którzy lubią czytać i potrafią dzielić się uwagami na temat ulubionych i przeczytanych książek. Po omówionej lekturze zawsze powstaje recenzja książki, w której autor dzieli się swoją refleksją, mając na celu nie tylko polecić daną publikację, ale także stanowi formę propagowania idei wspólnego czytania książek. Moderatorem morąskiego DKK jest Marlena Stangrecka (tel. 897571104).

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania, które będą odbywać się we wtorki o godzinie 12.00 w Sali wielofunkcyjnej (parter).

DKK poleca…

Dorota Masłowska

Autorka nazywa pojęcie głodu poczuciem gromadzenia wszystkiego i za wszelką cenę. Za ilość i jakość zgromadzonych rzeczy ceni się lub odrzuca człowieka. To takie współczesne dążenie ludzi, które uzależniło całe społeczeństwo od zakupów. Autorka doskonale to zaobserwowała, i swoje spostrzeżenia zawarła w opowieści, która sprowadza się do stwierdzenia: być lub mieć…

Elżbieta Koudah

 

 

Logotypy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki - Dofinansowano ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej MKiDN, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Dyskusyjny Klub Książki