Inicjatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt powstał w konsekwencji wizyty studyjnej do Stanów Zjednoczonych, gdzie inspiracją było działanie “CyberNavigators” prowadzone przez Fundację Biblioteki Publicznej w Chicago.

Projekt ma na celu wdrożenie usługi “cybernawigatora”, polegającej na organizacji w bibliotece działań edukacyjnych skierowanych do osób wykluczonych cyfrowo.

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu wraz i 6 innymi bibliotekami z całej Polski dostała możliwość uczestniczenia w projekcie. Ponieważ projekt ma charakter pilotażowy, biblioteki będą ze sobą współpracować w celu przygotowania, przetestowania, wprowadzenie i wypromowania nowej bibliotecznej usługi. Usługa ta stanowi naturalne rozszerzenie tradycyjnej funkcji biblioteki, jaką jest funkcja informacyjna. Jednak, dzięki wyspecjalizowaniu biblioteka może wzmocnić swoją pozycję w lokalnym środowisku, jako instytucja aktywnie wpisuje się w główny nurt procesów modernizacyjnych naszego kraju, takich jak walka z bezrobociem czy z wykluczeniem cyfrowym.
Więcej informacji na: http://sites.google.com/site/cybernawigatorzy

Cyberbibliotekarze projektu: Paulina KalinowskaEwa Kośnik-Dąbkowska
Tel.: 89 757 11 12, e-mail: czytelnia.morag@wbp.olsztyn.pl
Tel.: 89 757 11 37, e-mail: odd.morag@wbp.olsztyn.pl

Czas realizacji projektu: wrzesień 2011 r. – czerwiec 2012 r.

Cybernawigatorzy:
Krzysztof Dąbkowski (Prowadzi szkolenie w zakresie podstaw obsługi komputera i użytkowania sieci Internet dla osób 50+)
Hubert Kalinowski (Prowadzi Kółko fotograficzne fotobibliotekamorag.wordpress.com)

Wolontariusz: Piotr Jankowski
E-wolontariusz: Karol Kalinowski

O postępach w realizacji projektu będziemy informować na bieżąco poprzez naszą stronę internetową oraz lokalne media.
           

Publikacja została sfinansowana ze środków pochodzących z darowizny Departamentu Stanu USA.
Zawarte w niej opinie, stwierdzenia i konkluzje wyrażają przekonania autora/autorów i niekoniecznie
odzwierciedlają stanowisko Departamentu Stanu USA