Młotek sędziowski

Remont i zakup wyposażenia do MBP w Morągu (numer ogłoszenia: 517115-N-2018)

Ogłoszenie przetargu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_MBP.271.1.2018 Specyfikacja SIWZ SIWZ_MBP.271.1.2018 Wzory formularzy w wersji edytowalnej_MBP.271.1.2018 Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót Odpowiedź Nr 1 na zapytanie w sprawie SIWZ Logo i napisy Odpowiedź Nr 2 na zapytanie w sprawie SIWZ Wyniki przetargu Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Młotek sędziowski

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego Oddziału Dla Dzieci i Gabinetu Instrukcyjno-Metodycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu

Ogłoszenie przetargu Dostawa i montaż wyposażenia meblowego Oddziału Dla Dzieci i Gabinetu Instrukcyjno-Metodycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Specyfikacja SIWZ Dostawa i montaż wyposażenia meblowego Oddziału Dla Dzieci i Gabinetu Instrukcyjno-Metodycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wzór-projekt umowy SIWZ Załączniki do SIWZ Dokumentacja Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa i montaż wyposażenia meblowego Oddziału Dla Dzieci i Gabinetu Instrukcyjno-Metodycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu

Młotek sędziowski

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz sprzętu elektronicznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Numer ogłoszenia: 308932 – 2012

Ogłoszenie przetargu Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz sprzętu elektronicznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Specyfikacja SIWZ Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz sprzętu elektronicznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wzór-projekt umowy SIWZ Załączniki do SIWZ Dokumentacja Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz sprzętu elektronicznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Powiadomienie o unieważnieniu zadania nr 1

Młotek sędziowski

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Numer ogłoszenia: 99584 – 2012

Ogłoszenie przetargu Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Specyfikacja SIWZ Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Harmonogram inwestycji Wzór-projekt umowy SIWZ Załączniki do SIWZ Dokumentacja.zip Przedmiary.zip Odpowiedzi na pytania do SIWZ Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Odpowiedź Nr 1 Rozstrzygnięcie przetargu Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu  

Młotek sędziowski

Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu nr ogłoszenia: 55464 – 2009

Ogłoszenie przetargu Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Specyfikacja SIWZ SIWZ – na roboty budowlane procedura uproszczona Wzór umowy na roboty budowlane Wzór oferty na roboty budowlane Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu Oświadczenia z art. 22 i 24 Przedmiar – instalacje Przedmiar – budowlanka Projekt – architektura Projekt instalacji elektrycznej Projekt instalacji telefonicznej, komputerowej, monitoringu Schemat ideowy instalacji Opis do projektu instalacji   Odpowiedzi na…