Zadanie “Automatyzacja procesów bibliotecznych w MBP w Morągu” jest realizowane w ramach programu dotacyjnego “Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”. Celem projektu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. Realizacja zadania wpłynie bezpośrednio na poprawę infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, a w szczególności jej wiejskich filii bibliotecznych: w Żabim Rogu i Bogaczewie. Realizacja projektu umożliwi elektroniczne wypożyczanie zbiorów w wiejskich filiach bibliotecznych oraz umożliwi kontynuację tworzenia elektronicznej bazy danych w tych bibliotekach.

Kwota dofinansowania: 11 434 PLN.

 

Opis programu: Zadanie obejmuje zakup następującego sprzętu:

  • 3 zestawy komputerowe,
  • urządzenie wielofunkcyjne wraz z 2 kompletami tuszy,
  • 3 skanery kodów kreskowych
  • router szerokopasmowy,
  • 3 licencje pakietu biurowego,
  • 1 licencja systemu operacyjnego.

Termin realizacji zadania: 20.10.2013 r. – 20.12.2013 r.


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki