Celem programu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Program jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 w zakresie wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych i szkolnych.

W ramach projektu Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu w porozumieniu z bibliotekami szkolnymi dokona zakupu nowości wydawniczych na kwotę 24.000,00 zł oraz przeprowadzi wspólnie z partnerami łącznie 30 imprez promujących czytelnictwo, w tym m. in.: konkursy czytelnicze i plastyczne, zajęcia edukacyjno-integracyjne, warsztaty literacko-plastyczne, lekcje tematyczne, inscenizacje teatralne.

Partnerzy:

  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Żeromskiego w Morągu,
  • Szkoła Podstawowa im. H. Ponieważ w Słoneczniku,
  • Szkoła Podstawowa im. I. Kwinto w Żabim Rogu,
  • Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu,
  • Gimnazjum Nr 2 w Morągu,
  • Gimnazjum im. A. Einsteina w Żabim Rogu.

Kwota dofinansowania: 18.000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 24.000,00 zł

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa