Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Numer ogłoszenia: 99584 – 2012

Młotek sędziowski

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja SIWZ
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu

  1. Harmonogram inwestycji
  2. Wzór-projekt umowy
  3. SIWZ
  4. Załączniki do SIWZ
  5. Dokumentacja.zip
  6. Przedmiary.zip

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu

  1. Odpowiedź Nr 1

Rozstrzygnięcie przetargu