Remont i zakup wyposażenia do MBP w Morągu (numer ogłoszenia: 517115-N-2018)

Młotek sędziowski

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja SIWZ

  1. SIWZ_MBP.271.1.2018
  2. Wzory formularzy w wersji edytowalnej_MBP.271.1.2018
  3. Załącznik nr 8_Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót
  4. Odpowiedź Nr 1 na zapytanie w sprawie SIWZ
  5. Logo i napisy
  6. Odpowiedź Nr 2 na zapytanie w sprawie SIWZ

Wyniki przetargu