Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz sprzętu elektronicznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu Numer ogłoszenia: 308932 – 2012

Młotek sędziowski

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja SIWZ
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego oraz sprzętu
elektronicznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór-projekt umowy
  3. SIWZ
  4. Załączniki do SIWZ
  5. Dokumentacja

Rozstrzygnięcie przetargu