Dostawa i montaż wyposażenia meblowego Oddziału Dla Dzieci i Gabinetu Instrukcyjno-Metodycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu

Młotek sędziowski

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja SIWZ
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego Oddziału Dla Dzieci i Gabinetu Instrukcyjno-Metodycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór-projekt umowy
  3. SIWZ
  4. Załączniki do SIWZ
  5. Dokumentacja

Rozstrzygnięcie przetargu