Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu nr ogłoszenia: 55464 – 2009

Młotek sędziowski

Ogłoszenie przetargu

Specyfikacja SIWZ

 1. SIWZ – na roboty budowlane procedura uproszczona
 2. Wzór umowy na roboty budowlane
 3. Wzór oferty na roboty budowlane
 4. Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia
 5. Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu
 6. Oświadczenia z art. 22 i 24
 7. Przedmiar – instalacje
 8. Przedmiar – budowlanka
 9. Projekt – architektura
 10. Projekt instalacji elektrycznej
 11. Projekt instalacji telefonicznej, komputerowej, monitoringu
 12. Schemat ideowy instalacji
 13. Opis do projektu instalacji

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Remont Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu

 1. Odpowiedź Nr 1
 2. Odpowiedź Nr 2

Rozstrzygnięcie przetargu