Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”

Ogłoszenie o konkursie plastycznym

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Morągu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Zapobiegajmy Pożarom”.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej. Jako temat można również obrać historię pożarnictwa.

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie: malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki i inne.

Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:
1 – Przedszkole
2 – Klasy I-III Szkół Podstawowych
3 – Klasy IV-VI Szkół Podstawowych
4 – Gimnazjum
5 – Szkoły Ponadpodstawowe
6 – Dorośli

Każdy autor może przesłać maksymalnie do 5 prac. Każda praca powinna posiadać metryczkę. Regulamin oraz metryczka do pracy zamieszczone są poniżej oraz na stronie internetowej ZG ZOSP RP http://www.zosprp.pl?q=content/regulaminy.

Prace konkursowe należy składać u Pana Adama Zaręby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Morągu przy ul. Jagiełły 2 w terminie do 21 listopada 2016 r.

Załączniki