Rozstrzygnięcie konkursu „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci dnia 17 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego laureatom w konkursie „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na szczeblu powiatowym. Na konkurs wpłynęły ogółem 107 prace: I grupa – 25 prac, II grupa – 34…

Wystawa pokonkursowa „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci zostały wyeksponowane prace zgłoszone do konkursu „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Dnia 10 grudnia 2019 r. komisja dokonała oceny prac, wyłaniając laureatów w każdej grupie wiekowej. Prace tym samym zostały zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu na szczeblu powiatowym. Wystawę pokonkursową będzie można podziwiać od 3 do 19 stycznia 2020 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 17…

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Morągu wspólnie z Urzędem Miejskim w Morągu zorganizowały eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnicy: I grupa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych; II grupa – uczniowie szkół podstawowych VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III; III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła w eliminacjach szkolnych wyłoniła trzech najlepszych zawodników, których zgłosiła do eliminacji gminnych.…

„Zapobiegajmy pożarom” – wręczenie nagród

W Oddziale dla Dzieci 18 stycznia o godz. 10:00 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Uroczystość rozpoczął komendant gminny Zarządu Oddziału Gminnego OSP Janusz Rudzis, który zapoznał zgromadzonych gości z protokołem konkursu. Następnie głos zabrał Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski, który osobiście wręczył nagrody laureatom, jednocześnie dziękując za duży wkład w twórczość artystyczną. Wymienione prace plastyczne zostały…

Wystawa pokonkursowa „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci zostały wyeksponowane prace zgłoszone do konkursu „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Siódmego grudnia 2018 roku, komisja dokonała oceny prac, wyłaniając laureatów w każdej grupie wiekowej. Prace tym samym zostały zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu na szczeblu powiatowym. Wystawę pokonkursową można było podziwiać od 11 stycznia do 23 stycznia 2019 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18…

Rozstrzygnięcie konkursu „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci dnia 26 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego laureatom w konkursie „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na szczeblu powiatowym. Na konkurs wpłynęły ogółem 62 prace: I grupa – 6 prac, II grupa – 30…

Wystawa pokonkursowa „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci zostały wyeksponowane prace zgłoszone do konkursu „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. 29 listopada 2017 r. komisja dokonała oceny prac, wyłaniając laureatów w każdej grupie wiekowej. Prace tym samym zostały zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu na szczeblu powiatowym. Wystawę pokonkursową można było zwiedzać od 2 do 27 stycznia 2018 r.

Wspólne zdjęcie z nagrodami

Konkurs wiedzy „Młodzież zapobiega pożarom”

24 marca 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej, którego celem jest popularyzowanie przepisów w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Głównymi organizatorami Turnieju był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przy wsparciu Urzędu Miejskiego i MBP w Morągu. Uczestnikami konkursu była młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W trakcie turnieju musiała się ona wykazać wiedzą związaną z zapobieganiem…

Grupowe zdjęcie z nagrodami

Rozstrzygnięcie konkursu „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci dnia 24 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego laureatom w konkursie „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Podczas uroczystości przedstawiciel Straży Pożarnej z Morąga przedstawił również wyniki konkursu na szczeblu powiatowym. Na konkurs wpłynęło ogółem 58 prac: I grupa – 9 prac, II grupa – 19 prac, III…

Zaproszenie na wystawę pokonkursową

Wystawa pokonkursowa „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci zostały wyeksponowane prace zgłoszone do konkursu „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Dnia 30 listopada 2016 r. komisja dokonała oceny prac, wyłaniając laureatów w każdej grupie wiekowej. Prace tym samym zostały zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu na szczeblu powiatowym. Wystawę pokonkursową można było podziwiać od 12 do 31 stycznia 2017 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród odbyło się 24…

Ogłoszenie o konkursie plastycznym

Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom”

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Morągu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Zapobiegajmy Pożarom”. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej. Jako temat można również…

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. 25 marca 2016 roku, w Sali wielofunkcyjnej wszyscy uczestnicy turnieju zmagali się z pisemnym testem o pożarnictwie. Następnie wybrano finalistów eliminacji – najlepiej ocenionych z pracy pisemnej. Kolejnym etapem były odpowiedzi ustne. W wyniku rozgrywek kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco.: I grupa wiekowa (szkoły podstawowe): I miejsce: Gołowicz Mateusz (SP nr…