Laureaci, przedstawiciele straży pożarnej, burmistrz i dyrektorka biblioteki pozują do zdjęcia na tle ściany wystawowej "Zapobiegajmy pożarom", dzieci trzymają przed sobą torby z nagrodami

Rozstrzygnięcie konkursu „Zapobiegajmy pożarom”

W Dziale dla Dzieci 14 lutego 2024 roku o godz. 10:00 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wzięli udział Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski, Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie Rafał Napiórkowski oraz Dyrektor biblioteki Elżbieta Dziubińska, którzy podkreślili ważną rolę strażaka, jako funkcjonariusza do zadań specjalnych, a także opowiedzieli jakimi cechami powinien wyróżniać się kandydat na…

Plakat wystawy pokonkursowej "Zapobiegajmy pożarom", na plakacie ciemne sylwetki 2 strażaków gaszących pożar wodą na tle płomieni

Wystawa pokonkursowa „Zapobiegajmy pożarom”

W Dziale dla Dzieci zostały wyeksponowane prace zgłoszone do konkursu “Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Dnia 3 stycznia 2024 r. komisja dokonała oceny prac, wyłaniając laureatów w każdej grupie wiekowej. Prace tym samym zostały zakwalifikowane i przekazane do dalszego etapu konkursu na szczeblu powiatowym. Wystawę pokonkursową było można podziwiać od 3 do 31 stycznia 2024 r. Natomiast uroczyste wręczenie nagród odbyło…

Zdjęcie grupowe laureatów (lub ich reprezentantów), przedstawicieli instytucji i innych osób na tle ściany wystawowej z pracami na temat "Zapobiegamy pożarom"

Rozstrzygnięcie konkursu „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci 10 lutego 2023 roku o godz. 10:00 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość rozpoczął komendant gminny Zarządu Oddziału Gminnego OSP Janusz Rudzis, który zapoznał zgromadzonych gości z protokołem konkursu. Natomiast Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski wręczył nagrody laureatom, doceniając  jednocześnie duży wkład w twórczość artystyczną. Wyróżnione prace plastyczne zostały zakwalifikowane do etapu powiatowego…

Plakat wystawy pokonkursowej "Zapobiegajmy pożarom" w Oddziale dla Dzieci, na plakacie ciemne sylwetki strażaków gaszących pożar na tle płomieni

Wystawa na zakończenie konkursu „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci były wyeksponowane prace zgłoszone do ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 9 grudnia 2022 r. komisja dokonała oceny prac, wyłaniając laureatów w każdej grupie wiekowej. Prace zostały tym samym zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu na szczeblu powiatowym. Wystawę pokonkursową było można oglądać w terminie od 1 do 28 lutego 2023 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród…

Rozstrzygnięcie konkursu „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci dnia 17 stycznia 2020 r. o godz. 10:00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego laureatom w konkursie “Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na szczeblu powiatowym. Na konkurs wpłynęły ogółem 107 prace: I grupa – 25 prac, II grupa – 34…

Wystawa pokonkursowa „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci zostały wyeksponowane prace zgłoszone do konkursu “Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Dnia 10 grudnia 2019 r. komisja dokonała oceny prac, wyłaniając laureatów w każdej grupie wiekowej. Prace tym samym zostały zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu na szczeblu powiatowym. Wystawę pokonkursową będzie można podziwiać od 3 do 19 stycznia 2020 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 17…

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Morągu wspólnie z Urzędem Miejskim w Morągu zorganizowały eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestnicy: I grupa – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych; II grupa – uczniowie szkół podstawowych VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III; III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła w eliminacjach szkolnych wyłoniła trzech najlepszych zawodników, których zgłosiła do eliminacji gminnych.…

„Zapobiegajmy pożarom” – wręczenie nagród

W Oddziale dla Dzieci 18 stycznia o godz. 10:00 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: “Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Uroczystość rozpoczął komendant gminny Zarządu Oddziału Gminnego OSP Janusz Rudzis, który zapoznał zgromadzonych gości z protokołem konkursu. Następnie głos zabrał Burmistrz Morąga Tadeusz Sobierajski, który osobiście wręczył nagrody laureatom, jednocześnie dziękując za duży wkład w twórczość artystyczną. Wymienione prace plastyczne zostały…

Wystawa pokonkursowa „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci zostały wyeksponowane prace zgłoszone do konkursu “Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem jest Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Siódmego grudnia 2018 roku, komisja dokonała oceny prac, wyłaniając laureatów w każdej grupie wiekowej. Prace tym samym zostały zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu na szczeblu powiatowym. Wystawę pokonkursową można było podziwiać od 11 stycznia do 23 stycznia 2019 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród odbyło się 18…

Rozstrzygnięcie konkursu „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci dnia 26 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez Burmistrza Morąga Tadeusza Sobierajskiego laureatom w konkursie “Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na szczeblu powiatowym. Na konkurs wpłynęły ogółem 62 prace: I grupa – 6 prac, II grupa – 30…

Wystawa pokonkursowa „Zapobiegajmy pożarom”

W Oddziale dla Dzieci zostały wyeksponowane prace zgłoszone do konkursu „Zapobiegajmy pożarom”, którego organizatorem był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Morągu. 29 listopada 2017 r. komisja dokonała oceny prac, wyłaniając laureatów w każdej grupie wiekowej. Prace tym samym zostały zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu na szczeblu powiatowym. Wystawę pokonkursową można było zwiedzać od 2 do 27 stycznia 2018 r.

Wspólne zdjęcie z nagrodami

Konkurs wiedzy „Młodzież zapobiega pożarom”

24 marca 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy Pożarniczej, którego celem jest popularyzowanie przepisów w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Głównymi organizatorami Turnieju był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych przy wsparciu Urzędu Miejskiego i MBP w Morągu. Uczestnikami konkursu była młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W trakcie turnieju musiała się ona wykazać wiedzą związaną z zapobieganiem…