Wystawa “Piękno Naszej Ojczyzny”

W Oddziale dla Dzieci można oglądać nagrodzone prace w X Regionalnym Konkursie Plastycznym “Piękno Naszej Ojczyzny”, którego organizatorem było Koło Plastyczne działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szymanowie, natomiast osobami odpowiedzialnymi były Danuta Tulkiewicz – Wyszomirska oraz Adriana Musiał.

Ramka z wyróżnionymi pracami

Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie wrażliwości na piękno naszej ojczyzny oraz wymiana doświadczeń pomiędzy placówkami w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Konkurs kierowany był do dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych z naszego regionu.

Kartka z wyróżnionymi pracami

Komisja konkursowa oceniła 47 prac plastycznych, z których wyłoniła nagrodzone i wyróżnione prace w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy, biorąc pod uwagę samodzielność, kreatywność oraz zastosowanie ciekawych technik plastycznych.

Praca pokazująca krajobraz Polski

Wystawę można zwiedzać do 20 maja 2015 r. w Oddziale dla Dzieci.