Książka na weekend – II edycja

Książka na weekend

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu wraz z portalem Mediagroupinfo rozpoczęli drugą edycję akcji pod nazwą “Książka na weekend”. Tym razem do czytania zachęcają uczniowie gimnazjum.

Celem akcji jest propagowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Gminy Morąg. Kolejnym celem jest przybliżenie czytelnikom konkretnych woluminów. W każdy piątek na portalu www.mediagroupinfo.pl będzie pojawiała się recenzja jednej wybranej książki. Oprócz recenzji i zdjęcia okładki książki chcemy zachęcić gimnazjalistów do przeczytania fragmentu woluminu, który pojawi się w formie nagrania audio. Zapraszamy do odwiedzania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, gdzie będzie można polecaną książkę wypożyczyć.

Druga edycja “Książki na weekend” realizowana jest w ramach programu “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Priorytet 2 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów”. Celem programu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Program jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 w zakresie wzmocnienia potencjału bibliotek publicznych i szkolnych.

W ramach projektu Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu w porozumieniu z bibliotekami szkolnymi dokona zakupu nowości wydawniczych na kwotę 24.000,00 zł oraz przeprowadzi wspólnie z partnerami łącznie 30 imprez promujących czytelnictwo, w tym m. in.: konkursy czytelnicze i plastyczne, zajęcia edukacyjno-integracyjne, warsztaty literacko-plastyczne, lekcje tematyczne, inscenizacje teatralne.

Kwota dofinansowania: 18.000,00 zł. Całkowita wartość projektu: 24.000,00 zł. Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.