Warsztaty „Z książką za pan brat”

W listopadzie 2013 r. biblioteka zorganizowała warsztaty, które poświęcone były historii książki oraz zapomnianej sztuce wykonywania ekslibrisów. Dzieci i młodzież zapoznali się z etapami rozwoju pisma oraz zmieniającą się formą książki na przestrzeni dziejów.
Zajęcia były dostosowane do poziomu uczestników, tak aby każda grupa wiekowa mogła poprzez zabawę i artystyczną twórczość zapoznać się z tematem zajęć.

W programie:
•Dzieje książki
•Sztuka wykonywania ekslibrisu
•Zabawa z książką
•Zwiedzanie wystawy Wspólne dziedzictwo (zobacz więcej)

Galeria:


Kliknij w miniaturkę, aby powiększyć