Wystawa ekslibrysów „Wspólne dziedzictwo”

Inicjatorami wystawy ekslibrysów “Wspólne dziedzictwo” byli Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, dzięki której mogliśmy podziwiać w naszej bibliotece przepiękne znaki własnościowe książki.

Wystawa zorganizowana została w ramach obchodów 660. rocznicy nadania praw miejskich Olsztynowi oraz 770. rocznicy powstania Diecezji Warmińskiej. Celem wystawy było przybliżenie i ukazanie piękna znaków graficznych, jakim kiedyś był ekslibrys, czyli ozdobny znak własnościowy danego egzemplarza książki.
Wystawa obejmowała zbiory z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum, która posiada bardzo cenne ekslibrisy i najprawdopodobniej jedne z najstarszych w naszym województwie. Wśród nich odnajdziemy książki, które posiadają znaki własnościowe znamienitych biskupów warmińskich, tj.: Łukasza Watzenrode, Jana Dantyszka, Marcina Kromera, kard. Andrzeja Batorego. Natomiast herb członka dworu cesarskiego Habsburgów pochodzący z 1528 roku jest unikatem w skali ogólnopolskiej.

Cykl warsztatów poświęconych sztuce ekslibrysów zainaugurowany był wykładem ks. Tomasza Garwolińskiego – dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej “Hosianum” w dniu otwarcia wystawy 15 października o godz. 11:45 dla młodzieży gimnazjalnej oraz o godz. 14:00 dla wszystkich chętnych w Oddziale dla Dzieci.

Wystawa była eksponowana od 15.10 do 15.11.2013 r.
w Oddziale dla Dzieci MBP w Morągu

Galeria:


Kliknij w miniaturkę, aby powiększyć