Zakończenie projektu „Dziennikarze w akcji”

Uczestnicy projektu w żółtych koszulkach z pracownikiem biblioteki

W Oddziale dla Dzieci MBP w Morągu dnia 21.06.2012 r. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste zakończenie projektu “Dziennikarze w akcji”, który był skierowany do młodzieży gimnazjalnej z programu “Równać Szanse”. W imprezie wzięli udział: przedstawiciele władz Morąga, gimnazjów, stowarzyszeń, sponsorzy oraz osoby, które prowadziły warsztaty w ramach projektu. Ponadto w bardzo licznym gronie przyszli uczniowie z gimnazjów, do których na co dzień uczęszczają uczestnicy projektu.
Po oficjalnych przemowach Dyrektora biblioteki oraz koordynatora projektu został wyświetlony film relacjonujący poszczególne etapy przebiegu projektu. Następnie młodzież opowiedziała o swoich doświadczeniach, wrażeniach oraz przybliżyła gościom treści, które poznała w toku realizacji projektu, jak również mogła wykazać się umiejętnościami nabytymi podczas różnorodnych warsztatów.

Bardzo ważną chwilą był moment wręczenia przez młodzież podziękowań dla osób zaangażowanych i wspierających przedsięwzięcie. Następnie uczestnicy projektu otrzymali ze strony koordynatora projektu, a także opiekuna grupy dyplomy i upominki za rzetelną i systematyczną pracę, jaką wykazali się realizując zadanie. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wydanie specjalne czasopisma młodzieżowego “Spoko“. Zainteresowanie zgromadzonych gości treścią artykułów było bardzo duże. Trud młodych dziennikarzy został doceniony przez pozytywne recenzje przedstawicieli władz miasta oraz kolegów i koleżanki z klasy.

Po oficjalnej części zgromadzeni goście zwiedzili wystawę fotograficzną z przebiegu realizacji projektu, a następnie udali się na słodki poczęstunek.

Ostatnim działaniem młodzieży był kolportaż czasopisma na terenie miasta, egzemplarze gazety rozchodziły się jak ciepłe bułeczki.

Miłej lektury życzy Redakcja Gazetki “Spoko

Projekt realizowany w ramach Programu “Równać Szanse” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Logo Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Galeria:

Kliknij w miniaturkę, aby powiększyć

Załączniki