Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel”

Plakat konkursu "Mój przyjaciel", w tle Krzyś i Puchatek siedzą pod drzewem

Biblioteka Publiczno-Szkolna w Słoneczniku zorganizowała konkurs plastyczny “Mój przyjaciel”.

REGULAMIN KONKURSU
 1. Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczno-Szkolna w Słoneczniku.
 2. Cele konkursu:
  • kształtowanie postawy twórczej wobec siebie i świata,
  • kształcenie umiejętności organizacji pracy i posługiwania się elementarnymi środkami plastycznymi,
  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej,
  • możliwość zaprezentowania i popularyzowanie własnej twórczości.
 3. Warunki uczestnictwa:
  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej w Słoneczniku.
  2. Warunkiem udziału jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, np. malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, grafika (również komputerowa), collage, forma przestrzenna (np. makieta) i inne.
  3. Kryteria oceny pracy plastycznej:
   • zgodność z tematem;
   • ogólny wyraz artystyczny;
   • umiejŕtność doboru różnych technik plastycznych;
   • estetyka wykonanej pracy;
   • wkład pracy własnej.
 4. Kategorie:
  • szkoły podstawowe klasy I – VI
 5. Opis pracy: imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, szkoła, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
 6. Prace należy złożyć w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Słoneczniku do15 czerwca 2012 r.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się dnia 21 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Publiczno-Szkolnej w Słoneczniku.
 8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikacje zdjęć z uroczystości rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
 10. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane do celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim.
 11. Sponsorem nagród jest Bank BGŻ S.A. oddział w Morągu.