„Emilia Sukertowa-Biedrawina – znana i nieznana”

„Emilia Sukertowa-Biedrawina – znana i nieznana” to tytuł wystawy, którą od 5 maja będziemy prezentować w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu. Na 12 planszach przedstawiono życie i działalność polskiej pisarki i działaczki społeczno-oświatowej związanej z terenem Warmii i Mazur.

Ekspozycja powstała z okazji 130 rocznicy urodzin pisarki, w ramach projektu „Emilia Sukertowa-Biedrawina – znana i nieznana” realizowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie z programu „Patriotyzm Jutra”.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który ma na celu odkrywanie, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Polski, a także wspieranie inicjatyw angażujących społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Projekt zrealizowany został przez MBP w Działdowie.

Emilia Sukertowa-Biedrawina była osobą bardzo zasłużoną dla Działdowszczyzny. Działała w Mazurskim Komitecie Plebiscytowym, w Związku Obrony Kresów Zachodnich. Między innymi dzięki jej staraniom w 1927 roku powstało w Działdowie Muzeum Mazurskie, w którym była potem kustoszem.

Wystawę można oglądać do 25 maja w Wypożyczalni dla Dorosłych w godzinach otwarcia działu. Serdecznie zapraszamy.