Konspiracja niepodległościowa po II Wojnie Światowej – wykład dr. Waldemara Brendy

W dniu 10 maja 2016 r. w Sali wielofunkcyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu odbył się wykład o tematyce historycznej pt.: „Konspiracja niepodległościowa po II wojnie światowej”.

Autorem wykładu był naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie dr. Waldemar Brenda, który specjalizuje się w tematyce II Wojny Światowej i konspiracji powojennej.
Świadczy o tym chociażby jego rozprawa doktorska pt. „Polskie organizacje niepodległościowe w woj. olsztyńskim w 1945–1956”. Jest także autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych dziejom powojennego podziemia niepodległościowego w Polsce północno-wschodniej.

Podczas spotkania Waldemar Brenda podkreślił, że warto mówić o historii, zwłaszcza tej najnowszej, która przez dziesięciolecia była przemilczana lub zakłamywana. Dlatego takie spotkania jak w morąskiej bibliotece są potrzebne by te zafałszowania próbować wyprostować i częściej poruszać zarówno w szkołach jak i w mediach problematykę powojennej konspiracji niepodległościowej, a szczególnie przybliżać postacie żołnierzy wyklętych.

Galeria: