Spotkanie autorskie z Tadeuszem Prusińskim

W dniu 10 maja 2016 r. w Sali wielofunkcyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu odbyło się spotkanie autorskie  z  panem Tadeuszem Prusińskim – autorem książki „Milczący komedianci. Rzecz o Bohdanie Głuszczaku i Pantomimie Olsztyńskiej”. Moderatorem był Krzysztof Dąbkowski – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, który w dużej mierze przyczynił się do wydania i promocji książki w ramach akcji „Olsztyn Czyta”.

Spotkanie było wielkim przeżyciem dla zebranej publiczności dzięki przede wszystkim wielu wątków morąskich zawartych w książce. Okazało się, że zarówno jej główny bohater – Bohdan Głuszczak jak i część aktorów występujących w Pantomimie Olsztyńskiej była związana z Morągiem.Przy okazji promocji książki, Tadeusz  Prusiński nawiązał do historii życia kulturalnego w Morągu i ludzi z nim związanych. Było dużo wspomnień, wzruszeń i pozytywnych emocji.

Zapraszamy do lektury. Książka już dostępna w Wypożyczalni dla Dorosłych MBP w Morągu

Informacja o książce:

„Milczący komedianci. Rzecz o Bohdanie Głuszczaku i Pantomimie Olsztyńskiej” Tadeusza Prusińskiego to dotychczas jedyna publikacja poświęcona pierwszemu polskiemu teatrowi głuchych i jego wieloletniemu dyrektorowi. Bohdan Głuszczak (profesor sztuk teatralnych, reżyser, aktor, choreograf, scenarzysta, Honorowy Obywatel Olsztyna) w rozmowach z autorem przekazuje wspomnienia osobiste – dotyczące dziejów rodziny, czasów powojennego dzieciństwa i młodości, oraz retrospekcje zawodowe – studia, praca, współpraca i spotkania z największymi, m.in. Pendereckim, Niemenem, Sewrukiem, Ziarnikiem, Fronczewskim czy Zapasiewiczem.

Pantomima Olsztyńska istniała w latach 1957–2009. Dzięki zaangażowaniu spiritus movens, początkowo prekursorzy arteterapii w swojej działalności poszli znacznie dalej – trafili na sceny polskie i międzynarodowe, sięgnęli po ważne odznaczenia artystyczne, odcinając się od etykiety regionalnego amatorskiego teatru „tylko” osób niepełnosprawnych, realizującego program terapeutyczny.

Książka nieco achronologiczna, rozbudowana dygresyjnie – bo przecież snutej opowieści nie można i nie chce się wiązać pętami kronikarstwa, a na teatr i wszelką działalność kulturalną, szczególnie jeśli trwa ona pięćdziesiąt dwa lata, patrzeć można wieloaspektowo – ale wartka, pełna szczegółów, ukazująca jak wizje reżysera, inspirowane mitologią, Biblią, muzyką i malarstwem, przeradzają się w wielkiego formatu spektakle pantomimiczne – nową formę wyrazu artystycznego, która zastąpiła język migowy. Głuszczak mówi o tym, że dla głuchych mimów był duchowym i intelektualnym przewodnikiem, a w życiu codziennym często ojcem i matką. Objaśnia „udowodniliśmy, że osoby niesłyszące również czują muzykę, że słucha jej się nie tylko uszami, ale całym ciałem, układem kostnym”.

„Milczący komedianci….” składają się z czterech części, dwie ostatnie to zgromadzone scenariusze najważniejszych sztuk oraz zestawienia – wyliczono tu większość nagród, wyróżnień i odznaczeń, które otrzymała Pantomima oraz Bohdan Głuszczak, wymieniono istotne spektakle, obsadę, filmy.

W wydaniu pojawia się szereg informacji uzupełniających, głównie z zakresu kultury i sztuki, jak również realiów ówczesnego świata. Dzięki temu czytelnik zagłębia się w opowieść Bohdana Głuszczaka bez odrywania od tekstu i sprawdzania, kim była Isadora Duncan czy Marcel Marceau. Opisanie specyficznych, spowodowanych przede wszystkim głuchotą artystów, metod pracy może posłużyć jako wskazówka zawodowa adeptom sztuki aktorskiej, mimicznej czy instruktorom kulturalno-oświatowym.

Publikacja została wydana w ramach projektu realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, który dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tadeusz Prusiński – urodził się 26 września 1954 w Morągu. W roku 1979 ukończył filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a w 1991 dziennikarstwo na dwuletnich studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz, publicysta, absolwent filologii polskiej i dziennikarstwa, redaktor wielu redakcji regionalnych i ogólnopolskich (m.in. „Gazety Olsztyńskiej”, „Dziennika Pojezierza”, olsztyńskiego oddziału „Gazety Wyborczej”, „Pulsu Biznesu”). Współpracował z Radiem Olsztyn. Jeden z założycieli oraz sekretarz redakcji miesięcznika „Warmia i Mazury”, redaktor naczelny miesięcznika olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich „Bez Wierszówki”. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 1998–1999 dyrektor Fundacji Sztuki „Pantomima Olsztyńska”. Od kwietnia 2015 r. jest inspektorem ds. kultury i nauki w Biurze Kultury Urzędu Miasta Olsztyna.

Galeria: