Wielokulturowość na terenie Morąga

W Wypożyczalni dla Dorosłych morąskiej biblioteki pojawiła się wystawa pt. “Wielokulturowość na terenie Morąga”. Autorami prac są uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu wraz z uczniami Gimnazjum Nr 2 w Morągu, którzy zaangażowali się w działania rozpowszechniające idee tolerancji w ramach projektu “Młodzi na rzecz tolerancji”. Najważniejszymi założeniami edukacyjnymi projektu są:

  • promocja wśród młodzieży działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie w imię tolerancji i poszanowania ludzkiej godności,
  • przeciwdziałanie wszelkim formom nietolerancji,
  • kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw,
  • podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych,
  • poznanie historii miasta, jego mieszkańców.

Wszystkie prace zostały wykonane techniką frotażu. Polega ona na odbijaniu przedmiotów o wyraźnej fakturze na powierzchni papieru. Wykorzystuje się przedmioty naturalne (deski, kamienie, liście, pióra) oraz przedmioty codziennego użytku (monety, sitka, kryształy, tarełka do jarzyn, haftowane tkaniny, puzzle, gruboziarnisty papier ścierny itp.). Można przygotować specjalne płyty kartonowe z naklejonymi paskami, plecionkami, kołami lub postaciami. Wybrane przedmioty nakrywa się kartką papieru i pociera grafitem lub kredką woskową.

Wystawę można zwiedzać od 5 grudnia 2015 roku do 5 stycznia 2016 roku w godzinach otwarcia działu. Serdecznie zapraszamy.

Mini-projekt szkolny zrealizowany w ramach projektu Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach, dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.