Konkurs na nazwę Oddziału dla Dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu przeprowadziła konkurs na nazwę Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu. Konkurs adresowany był do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta i gminy Morąg. Nazwa musiała spełniać następujące warunki: zawierać nie więcej niż 3 słowa, nawiązywać do charakteru i działalności Oddziału dla Dzieci MBP w Morągu, nawiązywać do literatury dziecięcej i młodzieżowej, być ponadczasowa, łatwa do zapamiętania, oryginalna.

foto

W konkursie wzięło udział 26 zgłoszeń na nazwę Oddziału dla Dzieci MBP w Morągu. Komisja w składzie: przewodnicząca komisji – Elżbieta Dziubińska, członek komisji – Joanna Farulewska oraz Ewa Kośnik – Dąbkowska dnia 2 grudnia 2013 r. dokonała oceny i jednomyślnie podjęła decyzję, że wśród propozycji nie pojawiła się nazwa, która spełniłaby wszystkie kryteria ujęte w regulaminie, dlatego też nie wybrano zwycięzcy. Decyzją komisji było nagrodzenie jednej osoby, która została wyłoniona drogą losowania zgodnego z regulaminem. Wylosowana osoba to Szymon Czujko ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 10 grudnia 2013 r. o godz. 10:00 w Oddziale dla Dzieci. Serdecznie gratulujemy!

Nadal poszukujemy nazwy własnej biblioteki dla dzieci i młodzieży – czekamy na propozycje, ale już poza konkursem.