“Przeciwdziałanie uzależnieniom od gier komputerowych, telefonów komórkowych i Internetu”


Szczegóły wydarzenia


Spotkanie o tematyce profilaktycznej dla młodzieży autorstwa Krzysztofa Piersy.