Bezpieczne zachowania w Sieci – warsztaty on-line


Szczegóły wydarzenia


Moduł 1.

Lekcja organizacyjna

Omawiane kwestie:

Zaprezentowanie platformy, przy użyciu, której prowadzone będzie szkolenie zdalne oraz omówienie zasad prowadzenia szkolenia online