Bezpieczne zachowania w Sieci – warsztaty on-line


Szczegóły wydarzenia

  • Date:
  • Kategorie:

Moduł 4. Jak się zabezpieczyć?

Omawiane kwestie:

Sposoby zabezpieczenia przed oszustwami i problemami z wyciekiem danych. Obowiązek czytania regulaminów. Hasła słabe i mocne. Uwierzytelnianie dwuetapowe. Dobre nawyki, zdrowy rozsądek w korzystaniu z zasobów cyfrowych. Cel ochrony prywatności. Czego na pewno nie udostępniać. RODO.