Bezpieczne zachowania w Sieci – warsztaty on-line


Szczegóły wydarzenia


Moduł 1.1.

Wprowadzenie do szkolenia

Omawiane kwestie:

Zebranie oczekiwań, omówienie programu, przebiegu i zasad szkolenia.

Omówienie ramowego przebiegu szkolenia.