Bezpieczne zachowania w Sieci – warsztaty on-line


Szczegóły wydarzenia


Moduł 2. Gdzie szukać informacji związanych z bezpieczeństwem w sieci – część 1

Omawiane kwestie:

Dane statystyczne i internetowe nt. zasad bezpieczeństwa. Rodzaje niebezpieczeństw. Prezentacja przykładowych wartościowych stron internetowych poruszających temat bezpieczeństwa w sieci.